Nasa - Lika Forum

Lika => Lički gradovi i sela => G => Autor teme: velebitska-plava - Lipnja 13, 2007, 21:54:10

Naslov: Gospić
Autor: velebitska-plava - Lipnja 13, 2007, 21:54:10
       
            Povijest  

[attachimg=1]

Začetke naselja današnjeg grada otkrivamo u ispravi iz 1263. godine u kojoj kralj ugovara zamjenu posjeda s ličkim županom Petrom Tolimirovićem, u kojoj se između ostalih spominje naselje Kaseg, a kasnije Kasezi, na lijevoj obali rijeke Like, pored potoka Novčice.
   Jedna od legendi o nastanku naziva Gospić je priča o dvije kneginje od kojih je jedna po imenu Gospava, osnovala ovdje grad, dok druga govori da je naziv dobio po «hospitumu», svratištu u Kaniži koji su osnovali karlobaški kapucini 1721. godine. Zapisi putopisaca spominju priču o crkvi u blizini stare kule u kojoj je ili nedaleko nje postojao kip Majke Božje s Isussom u naručju po čemu je Gospić dobio ime. Ime Gospić je prvi put zapisano u povijesnim izvorima 1604. godine. U to vrijeme je to bilo malo naselje koje se 1574. godine spominje kao selo Gospojina .
                                                   
Brojne su legende o nastanku naziva Gospić. Jedna je priča o dvije kneginje, od kojih je jedna, Gospava, osnovala ovdje grad, do teorije da naziv dobiva po hospitiumu u Kaniži kojeg su osnovali karlobaški kapucini /1721. g./, no tada je poznati naziv već ustaljen. U prvom popisu na području današnjeg grada ili sasvim blizu njega nalazi se selo Gospojina u nahiji /kotaru/ Novi, a 1604. godine kao naselje Gospić.
   Temelj današnjeg grada udaraju dvije kule. Kula age Senkovića, na prijelazu preko Novčice / danas najstarija kuća u gradu/, te kula age Alića, na kojoj se i danas vide ostaci kružnog tlocrta na lokaciji Kulina /poznat kao Rajčić grad/.

 Nakon izgona Turaka iz Like, od konca 17., tijekom 18., a posebice u 19. stoljeću, Gospić dobiv prepoznatljive urbanističke odrednice kao upravno, administrativno, političko, vojno i kulturno središte ličkog prostora. To je vrijeme izgradnje današnje katedralne crkve Navještenja Blažene Djevice Marije /1781-1783./, gradske kapelice Sv. Ivana Nepomuka. premda je ona već postojala prije 1756 . godine /spominje se u gospićkoj Matici umrlih 1759. godine/, a na toj lokaciji, pored kapelice, bilo je i groblje.

  Širenjem gradske jezgre i populacije, osjeća se potreba za novim prostorom gradskog groblja, te se ono premješta na današnju lokaciju i gradi kapelica posvećena Sv. Mariji Magdaleni / 1856. / ujedno zaštitnici grada.
Od 1729. Gospić je sjedište Ličke i Otočke pukovnije, ali i Štabsko mjesto, pa je intenzivirana izgradnja za vojne, časničke potrebe, zgrada general brigadira /1767./, general pukovnika /1798. /, zgrada za liječnike.
   1729. godine se osniva i prva pučka škola, 1766. njemačka škola, 1799. «normalka«, 1823. škola za obrazovanje dočasnika, Djevojačka škola, pa zatim Viša domaćinska škola.
U 19. stoljeću grade se novi gradski mostovi, preko Novčice 1804. i preko Bogdanice 1845. godine.   
                           
Gradsku jezgru krasi i brončani kip vodarice Marte postavljen u čast dovršenja gradskog vodovoda, Brušane - Gospić, 31. 12. 1893. /pušten u rad 01. 01. 1894. godine.
Željeznička pruga prolazi 1920., a prvi vlak 1921. godine.
   Razdoblje austro - ugarske vlasti, ostavilo je povijesnu jezgru grada koja je tijekom francuskih prodora i iste, kratkotrajne vladavine /brončani reljef R. Frangeša Mihanovića u spomen na Bilajsku bitku 1809., na pročelju Katedrale /, zatim ratna razaranja tijeko I i II Svjetskog rata, te Domovinskog rata, ali i urbanistička rješenja u ime razvitka,70-ih godina, doživljavala brojne devastacije i preinake. Od kraja 19. stoljeća, pa do 1940. godine, Gospić živi intenzivnim životom manje metropole. Kulturne su ustanove vrlo aktivne: osnutak Matice hrvatske, Hrvatskog sokolskog društva, razvijaju se brojne sportske udruge, građani se angažiraju u osnivanju i radu različitih društava /Gospićko pjevačko društvo «Hrvat«, Dobrovoljno vatrogasno društvo, gradski tenis klub « Gospić 1900.«, /inače prvi tenis klub u ovom dijelu Evrope/, i dr.
Naslov: Odg: Gospić
Autor: buki - Lipnja 24, 2007, 12:35:05


Grad Gospić je jedinica lokalne samouprave, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastavu Grada uključena su i prigradska naselja koja s gradskim naseljima čine gospodarsku cjelinu te su s njima povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značaja.

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđen je naziv, područje i sjedište Grada Gospića, kao i druga pitanja od važnosti za teritorijalno ustrojstvo jedinice lokalne samouprave. Granice područja Grada idu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje.

Grad Gospić čini 50 naselja i to:
Aleksinica, Barlete, Bilaj, Brezik, Brušane, Budak, Bužim, Debelo Brdo I, Debelo Brdo II, Divoselo, Donje Pazarište, Drenovac Radučki, Gospić, Kalinovača, Kaniža Gospićka, Klanac, Kruščica, Kruškovac, Kukljić, Lički Čitluk, Lički Ribnik, Lički Osik, Lički Novi, Mala Plana, Medak, Mogorić, Mušaluk, Novoselo Trnovačko, Novoselo Bilajsko, Ornice, Ostrvica, Oteš, Pavlovac Vrebački, Počitelj, Podastrana, Podoštra, Popovača Pazariška, Rastoka, Rizvanuša, Smiljan, Smiljansko Polje, Široka Kula, Trnovac, Vaganac, Velika Plana, Veliki Žitnik, Vranovine, Vrebac, Zavođe, Žabica.
Grad Gospić, grad u središnjem dijelu Like, smješten na ocjeditoj zaravni uz rijeku Novčicu. Prostire se na površini od 967 km2, dimenzija cca 42 km u smjeru jugoistok-sjeverozapad i cca 33 km u pravcu sjeveroistok-jugozapad. Na tom prostoru prema neslužbenim rezultatima popisa stanovništva 2001.godine živi 12383 stanovnika.
Naselje Gospić ima 5795 stanovnika.
Gospodarsko je, društveno, kulturno i športsko sjedište Grada Gospića - jedinice lokalne samouprave. Sjedište je Ličko-senjske županije i Gospićko-senjske biskupije.

Sjedište Grada Gospića je u Gospiću, Budačka 55.

Grad Gospić je pravna osoba.

Dan Grada Gospića je 22. srpnja - blagdan Svete Marije Magdalene i obilježava se svečano.


GRB I ZASTAVA GRADA GOSPIĆAGrb Grada Gospića ima oblik poluokruglog štita. U poluokruglom štitu, na crvenom polju, nalazi se srebrni vuk u borbenom položaju. Vuk u desnoj šapi drži mač srebrne oštrice i zlatne drške.

Zastava Grada Gospića je pravokutnog oblika.
Odnos dužine i širine je 2:1.
U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb Grada Gospića. Visina grba je 2/3 širine zastave.


Uporaba grba i zastave Grada Gospića

Uporaba grba i zastave utvrđena je Odlukom o grbu i zastavi Grada Gospića.
Fizičke i pravne osobe zamolbu za uporabu grba, uz opis namjene za koju će grb koristiti i idejno likovno rješenje uporabe grba za koji se traži dopuštenje, podnose na adresu:
"Grad Gospič, Gradsko poglavarstvo, p.p. 46, 53000 Gospić"

Rješenje o odobrenju uporabe grba fizičkim i pravnim osobama donosi Gradsko poglavarstvo Grada Gospića.

Zastava Grada Gospića može se isticati:
- stalno na zgradi u kojoj je sjedište Grada Gospića i na počasnom jarbolu na Trgu Stjepana Radića
- u dane blagdana Republike Hrvatske
- na Dan Grada Gospića - 22. srpnja Sv. Marija Magdalena
- pri političkim, vjerskim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, zabavnim, sportskim i drugim javnim skupovima koji se održavaju u Gradu Gospiću
- u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića

Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske tada se zastava Grada nalazi s desne strane gledano sa ulice prema zastavi.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Ličko-senjske županije tada se zastava Grada nalazi s desne strane gledano s ulice prema zastavi.
Naslov: Gospićka garda "Vukovi"
Autor: velebitska-plava - Lipnja 24, 2007, 18:34:50
Osnivačka skupština Gospićke garde Vukovi održana je 16.svibnja 2005.godine.

Odora je izrađena na osnovi analize pisanog materijala i ilustracija uniformi graničara Ličke pukovnije iz 1762. godine / Aralica, Tomislav i Višeslav: "Hrvatski ratnici kroz stoljeća" , Čakovec, 1996.g./

Sastoji se od :kalpaka kape, košulje, haljetka dolame bez rukava, kaputa, hlača, pojasa, kožnog remena za sablju i čizama, a izrađena je u Posudionici i radionici narodnih nošnji u Zagrebu.

Ime "Vukovi" uzeto je iz novije povijesti, po 9. gardijskoj brigadi "Vukovi".

Gospićka garda "Vukovi" prvi put je predstavljena javnosti 09. rujna 2005.godine na obilježavanju akcije "Medački džep" u Gospiću, te na svečanosti polaganja kamena temeljca za Crkvu hrvatskih mučenika na Udbini.

Naslov: Odg: Gospić
Autor: buki - Lipnja 26, 2007, 19:10:07
 
   Podno Velebita, najveće i najljepše hrvatske planine, na raskrižju putova od sjevera prema jugu, u okružju predivne netaknute prirode, smješten je Gospić, središte Ličko-senjske županije.

   U zaleđu grada Gospića kojeg oplahuju tri rijeke; Lika, Novčica i Bogdanica, uzdiže se Velebit, najveća planina dinarskog sustava, koja u vječnom plavetnilu neba izranja iz Jadranskog mora i tako čini prirodnu granicu između primorskog i kontinentalnog dijela Hrvatske.
  


   Čudesna ljepota prirode, jedinstven fenomen očuvanosti flore i faune na strmim vrhuncima, blagim padinama, pitomim dolinama, pašnjacima i bistrim potocima, gdje vlada zelenilo stoljetnih šuma s ogoljelim stijenama, kraljevstvo su tišine i skrivenih tajni prirode koja okružuje grad Gospić.  
Naslov: Odg: Gospić
Autor: buki - Lipnja 26, 2007, 19:17:56
POGLED S VELEBITA

« Da mu predočim Liku i Jadransko more sa velebne visine , uzlazimo na Veliku Visočicu, pasemo i parimo oko na daleko i široko , pa se zakićeni čedima božice Flore, opet s druge strane vraćamo u grad najvelebnije prirode u domovini . «
 
 « Vidik je dalek i veleban! Gledasmo cielu Liku, od mrke Velike Kapele i sjevernog gvozdenog Velebita do nebotičnih Dinarskih planina. Prema moru liepo se izticao Zadar i cio tamo kraj, sve do blizu Knina...., od otoka izticao se jasno Pag, Rab i Hvar..., vidi ce cio Kvarner s Krkom, Cresom i Lošinjem, južni dio Istrije, a na Kraju obzorja izticahu se Apenini u Italiji. Divan je to vidik, vidik koji glede daljine i raznolikosti u malom možemo prispodobiti onomu što ga uživasmo god. 1878. sa tjemenice Vele Učke u Istriji. Pa ako i jest tako na Visočici i mnogim drugim briegovima domovine, ipak ih je malo, koje krasota prirode podjaruje, da prekorame torbu, da uzmu u ruke štap penjač, pa da obilaze divotnim krajevima, da uzlaze na visoka brda, da se raje i oko si pare na dalekim vidicima.
    Putujući već mnogo godina domovinom i gledajući joj tolike krasote i mile i divlje romantike, svagda smo žalili, da smo sami, da nije s nama koja stotina ljudi, koji bi smetnuli u dušu sve ono , što nam domovinu čini liepom i krasnom, što ju nam čini jednom od najzanimljivijih zemalja u Evropi . To ne velimo samo mi, to nam rekoše nekoji muževi koji prodjoše polovicu svieta. «


(Dragutin Hirc , 1900. g
 
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Lipice - Kolovoza 08, 2007, 22:27:17
Park u Gospić-u Kolakovac

[attachimg=1]
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Lipice - Kolovoza 08, 2007, 22:40:06
Kafić u Gospiću, naravno uz ličko pivo

[attachimg=1]
Naslov: Gospić
Autor: Lipice - Kolovoza 08, 2007, 22:53:06
ŽKK Gospić

[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: Lipice - Kolovoza 08, 2007, 23:00:11
[attach=1] [attach=2] [attach=3]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: Lipice - Kolovoza 11, 2007, 00:57:39
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: Lipice - Kolovoza 11, 2007, 01:00:42
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: Lipice - Kolovoza 11, 2007, 01:06:00
Rijeka Novčica teče kroz Gospić

[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: Lipice - Kolovoza 11, 2007, 01:09:01
Putokaz

[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: buki - Kolovoza 16, 2007, 09:32:33
Evo vratio se i ja sa ferija ,bas je bilo lipo. Pogled sa Baskih Ostarija

 [attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: buki - Kolovoza 16, 2007, 09:37:34
Sad evo ne mogu da odolim a da vam ne pokazem i ovo:
Pogled na Brdo Ostru iz mog dvorista u Zabici.

[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: buki - Kolovoza 16, 2007, 09:53:11
Pag uslikan sa Prevoja Ura na Velebitu!

[attachimg=1]
Naslov: Slike iz Gospića
Autor: Lipice - Rujna 07, 2007, 00:19:56
.[attachimg=1]
Naslov: Slike iz Gospića
Autor: Lipice - Rujna 07, 2007, 00:20:33
Crkva u Gospiću

[attachimg=1]
Naslov: Odg: Gospić, noću prošlog Božića
Autor: buki - Rujna 09, 2007, 14:01:01
Trg za Bozić

[attachimg=1]

[attachimg=2]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: Ivka - Listopada 18, 2007, 12:58:23
Koje divne slike...moram odmah jednu 
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: mličanka - Ožujka 07, 2008, 19:38:07
Kako volim vidjeti slike svoga grada    ;super
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: velebitska-plava - Ožujka 07, 2008, 19:53:46
dapace dapaceeeeeeeeeeee smijem smijem...pridruzujem se tvojim rijecima
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: mličanka - Ožujka 09, 2008, 20:02:51
Što je najljepše u našem rodnom gradu? tel
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 12:57:34
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 12:58:21
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 12:59:15
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 12:59:55
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:00:38
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:03:29
Pripreme za slavlje dana grada Gospica..21.07.2008.

[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:04:12
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:07:51
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:08:30
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:10:38
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:11:21
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:12:01
Narodna nosnja

[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:12:46
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:13:27
[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:14:35
[attach=1] [attach=2] [attach=3]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: Mile - Kolovoza 17, 2008, 13:19:19
Evo da naš član Sv. Rok zna kud more do kuće ako uzme koju velebitsku više

[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:20:03
Vidi se da ljudi rade i da se puno toga obnavlja..nas Gospic je svakim danom sve ljepsi i ljepsi.. ;croatia;

[attachimg=1]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:21:33
Evo da naš član Sv. Rok zna kud more do kuće ako uzme koju velebitsku više


uskoci ti meni izmedu slika   smi jem;-..al ajde nek ljudi znaju put..
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:23:58
vatromet

[attach=1]  [attach=2]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: likotica - Kolovoza 17, 2008, 13:29:07
[attach=1] [attach=2]
[attach=3] [attach=4]
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: Likota - Prosinca 08, 2008, 15:37:16
Kada se sjetim GOSPICA prije par godina i kada ga sada vidim sve ljepsi i ljepsi, nek se samo izgaduje da mladez ne bjezi iz Gospica nego da se vracaju u svoj GOSPIC ma di bili da bili .

Pozdrav LIKOTA
Naslov: Odg: GOSPIC
Autor: vuksamotnjak - Rujna 09, 2009, 22:15:15
Smotra u Gospiću

[attach=1] [attach=2] [attach=3]
[attach=4] [attach=5] [attach=6]
[attach=7] [attach=8] [attach=9]
[attach=10] [attach=11] [attach=12]
[attach=13] [attach=14] [attach=15]
[attach=16] [attach=17] [attach=18]
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Mile - Veljače 14, 2010, 16:57:57
Evo par slika iz Gospića od najvećeg snješka  koji je definitivno najveći u HR, a bori se za prvo mjesto i u svijetu.Slike poslao Plavi


Naslov: Odg: Gospić
Autor: Draža - Studenoga 28, 2010, 13:44:47
Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije, Gospić 1992

[attachimg=1]
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Draža - Prosinca 01, 2010, 19:13:07
NOVČICA

* Lijevi pritok rijeke Like, duga 29 km, površina porječja 164,8 km2. Izvire na istočnim padinama Velebita, podno Sadikovca (1286 m) i Oštarijskih vrata. U Liku se ulijeva oko 5 km istočno od Gospića. U izvorišnom toku naziva se Brušanica, a nizvodno od Ličkog Novog Novčica. Glavni joj je pritok Bogdanica. Voda Novčice u prosjeku je 3,4 °C toplija od okoliša. Na rijeci leži Gospić. (98)

Dubine je od jednog do 5 m. Uređenje lijeve obale između mostova započelo 1985. A nastavljeno uzvodno od Novog mosta 2004.

Kad je vodostaj visok 350 cm voda prekrije bent kod Murkovića mlina.  [attachimg=1]                                   
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Draža - Listopada 26, 2011, 14:22:17

Grad Gospić sa naseljima Aleksinica, Barlete, Bilaj, Brezik, Brušane, Budak, Bužim, Debelo Brdo I, Debelo Brdo II, Divoselo, Donje Pazarište, Drenovac Radučki, Gospić, Kalinovača, Kaniža Gospićka, Klanac, Kruščica, Kruškovac, Kukljić, Lički Čitluk, Lički Ribnik, Lički Osik, Lički Novi, Mala Plana, Medak, Mogorić, Mušaluk, Novoselo Trnovačko, Novoselo Bilajsko, Ornice, Ostrvica, Oteš, Pavlovac Vrebački, Počitelj, Podastrana, Podoštra, Popovača Pazariška, Rastoka, Rizvanuša, Smiljan, Smiljansko Polje, Široka Kula, Trnovac, Vaganac, Velika Plana, Veliki Žitnik, Vranovine, Vrebac, Zavođe, Žabica; općina Perušić s naseljima Bukovac Perušićki, Donji Kosinj, Gornji Kosinj, Kaluđerovac, Klenovac, Konjsko Brdo, Kosa Janjačka, Kosinjski Bakovac, Kvarte, Krš, Lipovo Polje, Malo Polje, Mezinovac, Mlakva, Perušić, Prvan Selo, Rudinka, Studenci, Sveti Marko, Vukelići; te općina Lovinac s naseljima Gornja Ploča, Kik, Ličko Cerje, Lovinac, Raduč, Ričice, Smokrić, Sveti Rok, Štikada, Vranik.
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Draža - Studenoga 01, 2011, 18:33:50

Gospić – pokatoličeni muslimani; Alić, Asančajić, Asić, Fajdić, Hećimović, Jamičić, Šerić... doseljeni bunjevci; Bačić, Balenović, Brkljačić, Ćaćić, Dujić, Filipović, Ivezić, Japunčić, Krmpotić, Miletić, Pavelić, Starčević, Šikić, Tomljenović... hrvati doseljeni iz ledenica; Bubaš, Frković, Pađen, Smolčić, Svetić... hrvati doseljeni iz brinja i otočca; Alar, Bićanić, Božić, Brajković, Konjiković, Majeović, Nikšić, Mesić, Novaković, Orešković, ... kranjci doseljeni iz donjeg pokupja (karlovac); Binički, Jugović, Križ, Kruljac, Papež, Tarković, Sudar, Štimac, Žagar...
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Draža - Studenoga 05, 2011, 15:29:41
 Ime grada Gospića (danas sjedišta Gospićko - senjske biskupije) izvedeno je iz imena Gospe.
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Draža - Veljače 03, 2012, 06:47:16
U Gospiću je prvi put puštena u rad automatska telefonska centrala.1. II. 1965.
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Mlada sokolica - Ožujka 29, 2012, 18:37:16
Centar Gospića


[attachimg=1]
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Mlada sokolica - Studenoga 05, 2012, 21:15:40
Ulica u Gospiću

[attachimg=1]

Naslov: Odg: Gospić
Autor: Mile - Prosinca 30, 2012, 21:32:48
Nebo se zapalilo 28.12.2012. oko 16:30 Slikano iz Kaniže

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

[attachimg=4]   
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Draža - Srpnja 16, 2013, 22:30:57
Zanima me zašto je nebo u sutonu crvene boje?Imali to nekakvo značenje?
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Vera - Srpnja 17, 2013, 20:05:45
Zanima me zašto je nebo u sutonu crvene boje?Imali to nekakvo značenje?


Ima značenje, u stvari tako kažu stariji pa sam od njih to zapamtila: "Crveno jutro posrano veče! Crveno veče, dobro jutro reče!"

Ima li u tome istine?! Ima ponekad!
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Mile - Srpnja 18, 2013, 11:12:20
Moja je baba divanila kad je nebo crveno da će bit rata  razmišljam, ona je to divanila 70 - ih i početkom 80-ih  mudrac;
Možda se i šalila, a možda je bila i "Vidovita Zorka"  kekek;
Naslov: Odg: Uređenje katedrale u Gospiću
Autor: Draža - Kolovoza 30, 2013, 21:22:28

 Sredinom kolovoza započeli su veliki radovi na dogradnji i uređenju katedrale Navještenja BDM u Gospiću. Do završetka radova početkom listopada misna slavlja održavaju se u kapeli sv. Ivana Nepomuka u Gospiću a do tada će se katedrala kompletno obnoviti s novopostavljenom grobnicom kao i novim interijerom i instalacijama, napominje rektor katedrale i župnik i dekan gospićki mons. Mile Čančar.


Projekt je sačinila splitska tvrtka Genista a radove izvodi Givi iz Otočca. Investitor je župa Gospić a ovo je već druga obnova katedrale nakon sanacije tornja, nakon što je pred 14 godina uzdignuta u taj rang i kada je Gospić 25. svibnja 2000. postao središte biskupije.


[attach=1] [attach=2] [attach=3]


[attach=4] [attach=5] [attach=6]


                             [attach=7]
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Draža - Rujna 05, 2013, 06:50:15
Gospić,29.VIII.2013.


[attach=1] [attach=2] [attach=3]


[attach=4] [attach=5] [attach=6]
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Draža - Travnja 19, 2016, 16:36:22

          G O S P I Ć


Podno Velebita Gospić ko div leži
Na Novčici maloj,koja tuda teče:
Oko koje klanci na svim stranam ječe,
Kad vuk u planini zavija i reži.
 
Tijelo mu je hladno.Al krv ko u vuka
Kroz nabrekle žile teče mu,i to  je
Ona ista drvena krv zemlje nam,što je
Tekla u žilama pradavnih hajduka.
 
Takav eto,Gospi,pa i onda,kada
Kosti u prstima kucaju od mraza,
Miran i spokojan na Novčici snatri.
 
 I za dugih zima -dok mrak noćni vlada,
A vuk u planini straži iza laza-
Grije se na tihoj pradjedovskoj vatri.
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Robert_89 - Siječnja 14, 2022, 00:45:45
Gospic Lika  smi jem;-
http://www.youtube.com/watch?v=bAbRSEKdehY
 ;lala
http://www.youtube.com/watch?v=ZwT6KMXycVs
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Mile - Siječnja 14, 2022, 20:34:47
  ;naklon Lipo Roberte d si se vrnul!  Croatia;
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Robert_89 - Siječnja 15, 2022, 08:19:11
  ;naklon Lipo Roberte d si se vrnul!  Croatia;


jako je lijepa Lika cita:-  smi jem;-  Croatia;
Naslov: Odg: Gospić
Autor: Robert_89 - Siječnja 16, 2022, 22:04:37
Gospic Lika  smi jem;-
[attachimg=1]