Nasa - Lika Forum

Lika => Grbovi plemstva Gacke i Like => F => Autor teme: Draža - Prosinac 08, 2010, 20:49:29

Naslov: Franić
Autor: Draža - Prosinac 08, 2010, 20:49:29
                      
           FRANIĆ


ŠTIT:Zlatnom je gredom štit  razdijeljen na plavo i crveno polje. U plavom je polju srebrna  osmerokratna zvijezda.

NAKIT:Iznad štita je okrunjena kaciga  iz koje restu tri zlatna nojeva pera

PLAŠT:Zlatno –plavi.

Franići su stara plemička obitelj iz Makarske krajine. Kao i Cvitkovići i Gojaki, potekli su od naprednih knezova Nimičića iz Jajca.
Vjerojatno  se jedna grana ove obitelji preselila iz Rogoznice kod Omiša u Jajce.
Nakon pada Bosne pod Turke, knezovi Nimičići, braća Cvitko, Gojko i Frane  preselili su u Čitluk i Ljubuški, u zapadnijoj Hercegovini.
Iz Čitluka prelaze u Makarsku krajinu i Baćinu pa su nosili plemićki pridjevak „od Makarske“. U tim su krajevima, oko 1690. postali mletački povlaštenici.
Nakon toga  su odselili u selo Vinu kod Vrgorca, gdje i danas žive u velikom broju.
U 18. st. su  bili primljeni u trogirsko Vlastelinsko vijeće, a njihov je grob bio uvršten  u trogirsku zlatnu knjigu (Libro d auroe). Mletačke vlasti nisu im u početku priznale staro plemstvo, ali su napokon nakon mnogih zahtjeva to učinili 1771.
Godine 1867. grbovnu povelju s pravom  na nošenje grba dobili su poštanski službenik Ivan Franići Martin Franić iz Vrgorca.
Franići u Gackoj i Lici pripadaju bunjevačkim obiteljima koja su se, zasigurno početkom 17. stoljeća naselila u spomenute krajeve iz Hercegovine odnosno iz Dalmacije tijekom velike seobe bunjevačkih rodova s mletačkog teritorija u Dalmaciji  nad teritorij pod Habsburgovcima.
Danas žive u Otočcu, Gospiću, Mušaluku i Rudopolju, a nekoliko se obitelji nakon Drugoga svjetskoga rata iselilo u Grubišno Polje, Vinkovce i Požegu, gdje i danas žive.
Prema popisu stanovništva  iz 1930., Franići su živjeli u Rudopolju – 11obitelji, Smiljanu  šest obitelji, Požegi tri obitelji, po dvije obitelji u Gospiću, Mušaluku, Vinkovcima i Otočcu te jedna obitelj u Grubišnom Polju.