Nasa - Lika Forum

Lika => Sve o Lici => Autor teme: Vera - Prosinca 13, 2010, 18:48:23

Naslov: Lička kola
Autor: Vera - Prosinca 13, 2010, 18:48:23
Gotovo sva seljačka domaćinstva imala su kola. Danas se  koriste kolima s gumama, koje često vuku traktori. No, svima su u živom sjećanju ostala drvena kola čiji su kotači bili okovani željezom pa ih stoga i nazivaju željeznim ili rjeđe gvozdenim kolima. Do zamjene željeznih kola za gumenjake došlo je tijekom 60-ih godina 20. stoljeća. I nakon zamjene kola, tegleće životinje služile su za vuču, a i ostali dijelovi kola nisu se promijenili.
Kola su se sastojala od dva dijela, prvih kola i zadnjih kola, rjeđe se koriste nazivi prvi trap i zadnji trap. Prva kola su niža, imaju manje kotače visoke oko 65 cm što omogućava lakšu vožnju, posebno na brdovitom terenu.Zadnja kola su visoka 85 cm. Kotači su se sastojali od palaca, gobelja i trupine. Gobelji su zakrivljeni lukovi kotača u koje se zabijaju palci (u svaki gobelj zabiju se po dva palca). Prva kola imala su 10 palaca, a stražnja koja su veća 12. Trupina, u kojoj se spajaju palci, izrađivala se od graba koji je tvrđe drvo, palci od jasenovine, a gobelji od bukve. Drvo za kotače trebalo je biti potpuno suho pa se sušilo na tavanima i po dvije godine jer bi u protivnom dolazilo do njegova pucanja. Posljednji dio izrade kotača obavljao se kod kovača koji je natezao tanku željeznu žinju preko gobelja.
Na području Krivog Puta prednji su kotači također niži zbog lakšeg upravljanja i veće stabilnosti kola. Nazivi gobelji i palci su u upotrebi u Krivom Putu, dok se razlikuju nazivi glavina i šinja (Krivi Put) te trupina i žinja (Krasno). 
Krasnarska kola sastojala su se od dva dijela što je omogućavalo njihovo produživanje da bi se prilagodila veličini prenošena tereta. Prva i zadnja kola povezivala je srčenica koja je omogućavala i produživanje kola. Na više mjesta na srčenici nalaze se rupe u koje se s pomoću željeznog klina
postavlja nastavak, drvena greda kojom se kola nastavljaju, odnosno produžavaju ovisno o dužini tereta, najčešće trupaca. I nova kola koja se koriste mogu se produžiti, ali to se sada izvodi izvlačenjem metalne cijevi iz srčenice. Važan dio kola je okretača kroz koju je prolazio klin koji je
omogućavao njezino okretanje. Okreću se samo prva kola, i to čitava, a ne samo kotači. Ispod okretače prolazile su rašljasto postavljene panoge koje su se naslanjale na osovinu koja je spajala dva kotača. Osovina se izrađivala od jasena za koji se navode da je najčvršće drvo i da manje trune od ostalih vrsta. Kod gumenjaka osovina je metalna. Osovina se naslanjala na drveno koritašce, na koje se stavljao oplen. Osovina, oplen i koritašce bili su međusobno povezani, a kroz oplen su prolazili drveni stupci diroci koji su pridržavali trupce. Ruda, kojom se upravljalo kolima, provlačila se kroz
panoge i kopčala za njih klinom, a panoge se naslanjale na drvenu logu čime se ruda dodatno učvrstila.
Zadnja kola sastoje se od srčenice, oplena i panoga. Stražnja kola nisu se okretala, ali je kočnica vinta bila samo na njima. Vinta je bila pričvršćena za srčenicu i željeznim lancem vezana za drvo koje se nalazilo ispred kotača. Okretanjem vinta se zatezala, a kako se drveni dio ispred kotača brzo trošio, trebalo ga je redovito mijenjati.
I na području Krivog Puta kola su se mogla produžiti, okretala su se samo prednja kola, a kočilo se na stražnjim kolima. Usporedba podataka pokazuje da se upotrebljavala ista vrsta kola, no neki nazivi njihovih dijelova se razlikuju. Primjerice, u Krasnu koriste se nazivi prva i zadnja kola, a u Krivom Putu prednji i zadnji štel, razmak između kola je u Krasnom nastavak, u Krivom Putu raspon, naziv panoge se koristi u Krasnu, škarice u Krivom Putu.
 Trupci su se na kola podizali pomoću metalnog kenduka kojim bi valjali trupac po dva komada drveta vira. Da ne bi spali s kola, trupci su se vezali odnosni zakličili lancima.
Ista kola koja su se koristila za prijevoz trupaca, služila su i za prijevoz sijena i gnojiva. Njihov prijevoz zahtijevao je neznatne preinake. Kad bi se prevozilo sijeno, postavljale su se lise. Lise su imale oblik ljestvi i bile su duge oko 4 metra. Postavljale su se na diroke, a jedna daska se stavljala kao pod. Sijeno se nije slagalo u bale, već bi se nabacalo na kola drvenim vilama, a učvrstilo bi se konopima, štrikovima.
Kada se prenosio gnoj, đubrivo, postavljali su se koševi od jelovine različite veličine. Podjednako su se kola prilagođavala promjeni tereta i na području Krivog Puta, ali su se upotrebljavali različiti nazivi: lise za sijeno nazivaju se škale, a koševi za gnoj lojtre.
 Za svadbe ili odlazak na sajmove koristila su se lakša kola zvana kola s vozićem ili se na kirijaška kola postavljao vozić od jele koja je laganije drvo. Sa strane vozića stajale su dvije daske, lengeri, duge oko 3,5 metara, sprijeda i straga su po dva stupića, a na dnu pod.11 Vozić je većinom imao četiri sica pa se moglo povesti do 12 ljudi. Kola s vozićem su se ukrašavala, a najčešće se bojala u zelenu boju. Ukrašavali su se i palci kotača i stupovi vozića. Za vozača svatova pozivao se onaj tko je imao poslušne konje koji neće pretjecat, ali ujedno žive i vesele jer nisu svi konji za vozit svadbu, a i nisu svi ni voljeli vozit u svatove.Tijekom zime, kada nisu bila u upotrebi, kola su se očuvala prekrivanjem ceradama ili u natkritim prostorima.
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Vera - Prosinca 13, 2010, 19:04:21
KOLA

[attachimg=1]
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Veljače 05, 2011, 17:11:30
Stara kola..

[attachimg=1]
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Ožujka 22, 2011, 20:36:42
Lička kola u Sincu.

[attachimg=1]
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Ožujka 27, 2011, 21:11:39
Lička kola u Brinju..

[attachimg=1]
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Travnja 30, 2011, 08:33:10
Evo ideje šta se može napravit od kola...

[attachimg=1]
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: vuksamotnjak - Kolovoza 10, 2011, 13:49:25
(http://slike.nasa-lika.com/albums/userpics/10562/kola.JPG) (http://slike.nasa-lika.com/albums/userpics/10562/kola.JPG)

izvor: Mirko Marković - O ETNOGENEZI STANOVNIŠTVA LIKE
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Kolovoza 22, 2011, 16:27:30
Lička kola u Pazarištu

[attach=1]  [attach=2]
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Rujna 11, 2011, 07:22:50

Kola
Klikni da uvečaš

(http://slike.nasa-lika.com/albums/userpics/10545/normal_kola.jpg) (http://slike.nasa-lika.com/albums/userpics/10545/kola.jpg)
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Rujna 20, 2011, 08:23:50


(http://slike.nasa-lika.com/albums/userpics/10545/normal_kola1.jpg) (http://slike.nasa-lika.com/albums/userpics/10545/kola1.jpg)
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Listopada 28, 2011, 07:04:20
[attachimg=1]


[attachimg=2]
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Studenoga 15, 2011, 09:00:49
Na prvoj slici su moji krsni kumovi,Dragan Nekić i njegova žena  Roža Nekić sa svojim sinovima Milom i Ivom(pokojni)--ZORIĆI,U Crnom Kalu

(http://slike.nasa-lika.com/albums/userpics/10545/normal_Moji_kumovi__u_Crnom__k_.jpg) (http://slike.nasa-lika.com/albums/userpics/10545/Moji_kumovi__u_Crnom__k_.jpg) (http://slike.nasa-lika.com/albums/userpics/10545/normal_Crni_Kal2C.jpg) (http://slike.nasa-lika.com/albums/userpics/10545/Crni_Kal2C.jpg)
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Ožujka 04, 2012, 12:38:21
U svečanoj prigodi ,kakva je svadba,nije izostalo ukrašavanje  kola i konja.Na sjedala su se stavljale šarenice,po strani dijelove kola ovijali su pavenkom,cvijećem i malim zastavicama.Konjima su stavljali ručnike(oko vrata ili na ularu,a kitili su ih i s pavenkom).Kola s mladencimai kumovima okićena su ljepše nego ostala.I na kola se stavljaju ručnici,a poneko stavi i zastavu na nevjestina kola(kao simbolmlade)a češče je zastava na prvim kolima.Kićenje kola i konja posao je  djevojaka ,a obavlja se odvojeno u nevjestinom  i mladoženjinoj kući.
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Željko - Travnja 15, 2012, 20:47:35
    Ovo je nešto novija verzija zaprežnih kola sa gumenim točkovima, 80- tih godina prošlog stoljeća. Na njima je moj brat  Boro i njegov kolega Riđan  hoho hoho hoho

huhu;jj huhu;jj huhu;jj


                             [attach=1]     
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Svibnja 26, 2012, 17:15:20
Konji i kola,ali modernijeg doba,svejedno mi ih je bilo drago vidjet i svoje cure da se provozaju u kolima.

[attach=1]   
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Lipnja 14, 2012, 08:13:26
                                             
Otočac negdje oko 1941 god.

 
[attachimg=1]
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Mile - Srpnja 15, 2012, 21:55:37
Evo još jedna u Prozoru, sačuvana, prefarbana sa volovskim tiljegom, i branom (drljačom) otraga.  ;super

[attach=1]
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Kolovoza 01, 2012, 18:52:34
Mile,priznajem da su tvoja kola  ljepša i bolja  hoho ,de pogledaj moja kakva sam našla nemaju krparu za sjedit ali imaju donekle sidac dobar hoho  samo nekako ruda se podigla čudno,a ti Verica stavljaj  svoja kada uspiješ hoho hoho
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Snježana - Listopada 09, 2013, 09:34:55


Odlična tema, svaka čast! smi jem;- smi jem;-
Naslov: Odg: Lička kola
Autor: Draža - Veljače 16, 2014, 19:13:35
Gumenjak


[attach=1]