Nasa - Lika Forum

Književnost => Stihovi => Autor teme: Drago Kverkus - Siječanj 11, 2017, 22:40:51

Naslov: Lika (haiku)
Autor: Drago Kverkus - Siječanj 11, 2017, 22:40:51
Eto, već sviće
odjednom sunce obasja
moje Čoviće!