Lika > Ličke pjesme

Muslimanske epske pjesme s područja Like

(1/1)

vuksamotnjak:
Lički sandžak je bio granična turska pokrajina prema kršćanskom zapadu, pa su djelovi Like trajno ušli u muslimansku epiku. Posebno se ističe Udbina kao centar u kojem su se okupljali muslimanski epski ratnici, mjesto u komu se vijećalo o junackim podvizima četa i pojedinaca, o pripremama i akcijama “neprijatelja”. Pjesme su sačuvale geopolitički značaj Udbine osmanskog razdoblja kao centra u kome su se branili interesi Carstva i donosile odluke o provalama u okolinu Zadra, u Hrvatsko primorje i na sjever preko Kupe i prema Karlovcu. U pjesmama je ona označavana pojmom Turcija kojim se podrazumijevala i Bosanska krajina kao i Osmanska Carevina.

Ovdje možete pročitati ep: Mustajbeg-lički izbavlja Ajku

Mustajbeg, koji se prozva po djedu Mustajbegović, zamjenio je svoga brata Mehmed-bega Hurakulović iz Udbine 1653. na dužnosti krčkog sandžakbega. Poznat kao Mustajbeg Lički ušao je u mnogobrojne narodne pjesme. Osim Mustajbega, poznatiji su junaci i Tale Ličanin, dva Musića ispod Perušića, Bosnić Mehmed aga od Novog itd. Lički ili Krčki sandžak formiran je 1580. godine ocjepljenjem dijelova Kliškog i Bosanskog sandžaka, a sastojao se od Like, Krbave i Kotara. Gornji i Donji Kotari su krajevi između rijeka Zrmanje i Krke, na prostorima gdje se nekad nalazila županija Luka. Uz Knin, sjedište sandžaka, liva Krka je 1620. godine imala još 27 tvrdih gradova i varoši. Kapetanije su bile u Kninu, Skradinu, Nadinu, Zemuniku, Islamu, Donjem Obrovcu i Udbini.

Pjesme zabiljezene u 19.vijeku u Krajini sačuvale su tradiciju o zbivanjima u 17. stoljeću pa je u viđenju epskog junaka Ibre Durutagića granica Bosne ona koja je odgovarala granici ličkog sandžaka i  Vojne krajine u 17. stoljeću:

A moj Lika, direk od Udbine,
ja sam skoro uzjahao dorata,
protjerao ga preko Velebita,
pa od Zadra do herceg Novoga,
(misli na Novi ispod velebita),
i od Brinja do vlaskog Lendjera,
od Zrmanje pa do Zvonigrada,
od Otocca do vode Gascice.
Tud’ sam, tada, beze sve vod’o dorata,
trazec,beze, jadnih nevoljnika,
nas’o n’jesam, Licki Mustaj-beze.
Pa sam otle otisko dorata,
na Kunaru u cesarovinu,
pa sam placuc doso do Karlovca,
u Karlovac utjero dorata.

(Narodne pjesme Muhamedovaca u BiH
Sabrao Kosta Hörmann. Knjiga druga,
Sarajevo 1889,str.324)

Više o tome

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju